کارگاه آموزشی نقشه ذهنی
29%
تخفیف

کارگاه آموزش نقشه ذهنی براساس روش های یادگیری 8 مرحله ای دانشگاه هاروارد

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان 49,000 تومان

کلیدبندی کلمات جایگزین یادداشت برداری مرور نقشه ذهنی 8 مرحله دانشگاه هاروارد آموزش نقشه ذهنی براساس روش های یادگیری 8…

0
69,000 تومان 49,000 تومان