آیا از مطالعه زیاد و سرعت کم خسته شدی ؟؟؟
آیا تمرکز حواس نداری و مطالبو سریع فراموش میکنی ؟؟؟
آیا احساس میکنی قدرت یادگیری و حافطه ات ضعیف شده ؟؟؟

دوره های پرطرفدار

آموزش
دوره 504 زبان
10%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
2
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
0
99,000 تومان

نظر برخی دانشجویان

نظرات اراده آهنین های آکادمی استادیار درباره دوره های آموزشی