آیا میدانید نقاشی کودکان منعکس کننده دنیای درونی آنهاست؟

آیا میدانید نقاشی کودکان منعکس کننده دنیای درونی آنهاست؟

توضیحات
محتوا
آیا میدانید نقاشی کودکان منعکس کننده دنیای درونی آنهاست؟

چند نکته مهم درباره نقاشی کودکان

آیا میدانید نقاشی کودکان منعکس کننده دنیای درونی آنهاست؟

از دیدگاه روانشناسی نقاشی کودک میتواند منبع ارزشمندی برای شناخت بهتر کودک باشد.در واقع نقاشی بازتاب دنیای درونی کودک ونشانگر جهان بینی اش نسبت به زندگی است.

کودک در نقاشی هایش برداشت خود از روابط موجود در خانواده را به خوبی ترسیم میکند.

ما در اینجا مفهوم رنگها را در نقاشی کودکان به صورت خلاصه باز گو میکنیم:

سیاه و سفید:بیانگر ترس ،اضطراب،ناامیدی وغم است.

بنفش:تمایل به تضاد واضطراب

آبی:درونگرایی کودک ،صلح و آرامش

سبز:نیاز به جلب توجه یا تمایل کودک به بر قراری رابطه با دیگران

قرمز:پر انرژی و برونگرایی کودک را نشان میدهد.

زرد:شادی و خوش بینی کودک

صورتی :صلح و تعادل در زندگی

 

 

 

سیامند احمدزاده_آقای تند خوانی_کودکان