کودکان بیش فعال را چگونه بشناسیم؟

کودکان بیش فعال را چگونه بشناسیم؟

توضیحات
محتوا
کودکان بیش فعال را چگونه بشناسیم؟

بیش فعالی یک نوع  اختلال است که در ان پر تحرکی ،بی توجهی، رفتارهای ناگهانی، بی اطاعتی پرخاشگری و... در ان دیده میشود.3تا5 درصد کودکان به این اختلال دچارهستند.علایم این بیماری درقبل از 7سالگی شروع میشود ولی در اغلب موارد در دوران مدرسه مشکلات جدی ایجاد میکند.بنظر میرسد علت ان بیشتر نقص در تکامل سیستم اعصاب باشد.در پاره ای از موارد توارث و ژنتیک نیز در ان نقش دارد.مشکل اصلی این کودکان عدم توانایی انها در کنترل رفتارشان میباشد، نمیتوانند رفتار مناسب که هماهنگ با جامعه باشد از خود نشان دهند ،از نظر هیجانی ثبات ندارند ،خوابیدن و خوردن انها هماهنگ نیست، به طور ناگهانی میخنددند یاگریه میکنند ورفتارشان غیر قابل پیش بینی است ،دست به کار یا فعالیت های خطرناک میزنندکه احتمال صدمه زدن به خودشان زیاد است.پرتحرک هستند و ناخواسته به دیگران صدمه میزننداشیاء را پرتاب میکنند و به بازی های خطرناک و پر ریسک علاقه بیشتری نشان میدهند.هر لحظه در حال رفتن هستندو آرام وقرار ندارند .اختلال تمرکز در این کودکان در کارهایی که به فعالیت مغزی نیاز دارد مشهودتر است.در انجام تکالیف روابط بادوستان ورعایت قانون مدرسه مشکل دارند ویا ممکن است این کودکان از مدرسه متنفر شوند.بنابر این رفتار والدین با این کودکان باید برنامه ریزی شده ودرست باشد تا بتوانند در جهت بهبودی به کودک خود کمک کنند.بهبودی در صورت وقوع معمولا بین 12 تا20 سالگی رخ میدهد. با افزایش سن پر تحرکی کمتر میشود ولی احتمال دارد اختلال در تمرکز همچنان ادامه داشته باشد.جهت کمک به این بیماران باید والدین آموزش ببینند وبه کودک خود به دید کودکی تنبل نافرمان ویا شرور نگاه نکنند بلکه اورا کودکی بدانند که تلاش میکند با ناتوانی خود که خارج از کنترلش است کنار بیاید وراه های دیگری برای تشویق  تقویت اعتماد بنفس وایجاد احساس موفقیت در کودکشان بیابند.